Elbillading i borettslag

Fra 2025 har myndighetene et mål om at alt av nybilsalg skal være nullutslippsbiler. Vi ser allerede at antall elbiler på veiene er økende, og det er lite som tyder på at dette vil endre seg. Beborere i sameier og borettslag har laderett. Det betyr at man som beboer har krav på tilrettelagt lademuligheter.
Heldigvis kan vi hjelpe til med det! 

I lys av at det stadig blir flere elbiler på norske veier vil man som borettslag gjøre lurt i å raskt gå fremtiden i møte gjennom å legge til rette for elbillading i borettslaget. Dersom du disponerer en egen eller felles parkeringsplass i et sameie eller borettslag har du laderett, og du har krav på at det legges tilrette for lading. 

Det er også mulig å installere smartladere som er tilpasset borettslag. Slik får du en komplett ladeløsning og en energieffektiv utnyttelse av strømmen. Dette resulterer i en mer rettferdig fordeling av kostnader, der strømmålere legger grunnlaget for en nøyaktig fordelt fakturering. 

Vi hjelper deg med alt innenfor elbillading

Å skulle planlegge opprettelsen av elbillading for et helt borettslag eller sameie kan på ingen måte ses på som enkelt. Heldigvis kan vi bidra med både rådgivning, planlegging og installering slik at hele prosessen med å installere fremtidens løsninger blir sømløs!